En ljunghed i aftonljus, del 2. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 443 20220806

Arten kattfot sprider sig i och omkring ljungheden vilket är mycket trevligt, här ser man de typiska bladen. 
Svenska botaniska föreningen kallar arten ”Ängsmarkens klenod”, och arten blev årets växt år 2012
Många av oss har säkert sjungit med i Sjösala vals, Evert Taubes underbara tolkning av den svenska försommaren där en textrad har blivit extra berömd och välkänd, det vill säga, ”och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”.
Många arter som trivs på ogödslade naturbetesmarker har liksom kattfoten det tufft i dagens Sverige. I flera av våra landskap har den älskade blomman minskat kraftigt och man kan idag få vandra långt för att få uppleva en ängsmark med kattfot.
Det vetenskapliga namnet på kattfot är, ”Antennaria dioica”, och släktnamnet ”Antennaria” kommer av latinets ”antenna” för ”antenn”. Med lite fantasi kan man tycka att de klubblika penselhåren hos hanblommorna liknar känselspröten hos en fjäril eller skalbagge.
Carl von Linné har myntat det latinska artnamnet eller artepitetet ”dioica” som betyder ”som bor i var sitt hus”, arten är med andra ord skildkönad. Varje individ är endera en honplanta med pistiller eller en hanplanta med ståndare.
Gul käringtand och rosa backnejlika eller ängsnejlika blandat med klorofyllgrönt är en mycket vacker färgkombination i vägrenarna runt ljungheden på Skillingaryds skjutfält.
Slåttergubbe, "Arnica montana", är enligt 2020-års rödlista klassad som ”Sårbar” eller ”VU”, så låt den stå kvar i landskapet när ni finner den.
Sotmätare, ”Odezia atrata”, är en svart fjäril med vita vingspetsar som helst flyger på dagen i soligt väder. Larven äter olika flockblommiga växter som till exempel hundkäx.
Utbredningsområdet sträcker sig från iberiska halvön över Väst- och Centraleuropa samt hela Ryssland till ön Sachalin och regionen kring floden Amur. I norr förekommer arten på brittiska öarna och i Skandinavien. I Sydeuropa finns arten i Italien och på Balkan.
Sotmätaren, liksom alla andra fjärilar, genomgår under sitt liv fyra olika stadier, ägg, larv, puppa och fullvuxen eller imago. En sådan förvandling kallas för fullständig metamorfos.
Flygtiden, den period när fjärilen är fullvuxen, infaller i juni och juli. Sotmätarna är aktiva på dagen i synnerhet i soligt väder. Under flygtiden parar sig fjärilarna och honan lägger äggen. Fjärilen övervintrar som ägg och larven kläcks på våren.
Arten slåttergubbe minskar och försvinner om hävden upphör och växtplatserna växer igen med grovt gräs, buskar och sly. 
Fläckhornad blombock, ”Stictoleptura maculicornis”, är en skalbagge i familjen långhorningar och blir mellan 7-11 millimeter lång. Täckvingarna är gulbruna och resten av skalbaggen är svart. De inre antennsegmenten har en gul bas vilket gör att antennerna ser fläckiga ut, vilket har givit arten dess namn.
Den fläckhornade blombocken är vanlig i södra och mellersta Sverige där den är en av de vanligaste långhorningarna. Den finns också i Norrland men är där mindre vanlig.
Larverna lever i död rötsvampsangripen ved av både lövträd och barrträd och dess utveckling tar minst 2 år. Den fullvuxna skalbaggen kan ses på blommor från mitten av juni till början av augusti och på bilden sitter två exemplar på en monke.
Konstgödning och luftburet kvävenedfall konkreta hot mot arten slåttergubbe och många lokaler har spolierats sedan mitten av 1900-talet när naturbetesmarker planterats och omvandlats till kulturgranskogar.
Smällglim, ”Silene vulgaris”, är en art i familjen nejlikväxter. Det är en flerårig, uppemot 70 centimeter hög, kal och blågrön ört med äggrunda–lansettlika, motsatta blad. Blommorna som kommer under juni–augusti sitter i toppställda knippen och är vita och cirka 20 millimeter vida.
Kronbladen hos smällglim är tydligt tvåflikiga och fodret är starkt uppblåst. Arten hör hemma i Europa, Asien och Nordafrika på odlade och grusiga platser i bryn och på ruderatmarker samt är tämligen allmän i hela Sverige. 
Bästa hälsningar och på återhörande!
Hjälp Ukrainas folk!
Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra
och inte hatar varandra dödar varandra
genom beslut av gamla människor som känner varandra
och hatar varandra men inte dödar varandra.
//Dan