Gästnaturfotograferna. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 446 20220813

Bergek, "Quercus petraea", foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Ljus lyktblomfluga, "Leucozona glaucia", foto Oddbjörn Nilsen, Hestra. 
Ljus lyktblomfluga, "Leucozona glaucia", foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Fönsterblomfluga, "Volucella pellucens", foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Kanske en svartmesunge, men ni som vet bättre får höra av er, foto Daniel Damberg, Stockholm.
Gaffelsvans, "Cerura vinula", larv, foto Monica Isaksson, Packebo.
Gaffelsvans, "Cerura vinula", larv, foto Monica Isaksson, Packebo.
Ginko, "Gingko biloba", foto Magdalena Ramsing Gnosjö.
Grå flugsnappare, "Muscicapa striata", foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Hela familjen pilfink hemma på gräsmattan, foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Jättepraktmal, "Harpella forficella", foto Raimo Kallio, Värnamo.
Kungstrollslända, "Cordulegaster boltonii", äter fångad humla, foto Daniel Damberg, Stockholm.
Kungstrollslända, "Cordulegaster boltonii", äter fångad humla, foto Daniel Damberg, Stockholm.
Kungstrollslända, "Cordulegaster boltonii", foto Oddbjörn Nilsen Hestra.
Lotus, släktet "Nelumbo", frökapsel, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Möns klint, Danmark, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Sandskädda, "Limanda limanda", Långasand, foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Styv fingerört, "Potentilla recta", foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Ladusvala, "Hirundo rustica", foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Sädesärla, "Motacilla alba", årsungen, foto Siv Mattsson Gnosjö.
Trollsmör, "Fuligo septica", på ö i Hindsen, foto Daniel Damberg, Stockholm.
Trollsmör, "Fuligo septica", på ö i Hindsen, foto Daniel Damberg, Stockholm.
Violett blåvinge, "Plebejus optilete", foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
 
Bästa hälsningar och på återseende!
Hjälp Ukrainas folk!
Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra
och inte hatar varandra dödar varandra
genom beslut av gamla människor som känner varandra
och hatar varandra men inte dödar varandra.
//Dan