Gästnaturfotograferna. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 630 20230730

Agave, härstammar från Mexico men här fotograferad i Kroatien av Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Blå vindruva, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Brunört, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Fikonträd med fikon i Kroatioen, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Fiskmås, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Gammafly, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Granatäpple i Kroatien, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Grön vindruva, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Gulsporre, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
En så kallad häxring med nejlikbroskskivling, foto Anette Blomén, Skillingaryd. Det verkar vara ett mycket gott år för denna art i år.
I folktron är en häxring spåren efter älvornas dans.
Nejlikbroskskivling, ”Marasmius oreades”, växer från maj till november i beteshagar och gräsmattor, ofta i så kallade häxringar. Häxringen uppstår genom att hyferna växer radiärt utåt från den plats där svampsporerna först grott. I utkanten av ringen, som blir större allteftersom hyferna växer, bildas nya fruktkroppar. Foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Kristitörne, ”Paliurus spina-christi”, från Kroatien, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Lökbroskskivling, foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Oliver på ett olivträd, från Kroatien, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Bildens art större poppelglasvinge tillhör familjen glasvingar, ”Sesiidae”, en familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 1 200 arter, varav 17 arter finns i Sverige. Dessa arter är dagaktiva. Foto Anette Blomén, Skillingaryd och handen tillhör mig.
Kroppen hos glasvingarna är stor och cylindrisk och ofta stekellikt tecknad och de har ett vingspann på mellan 15–47 millimeter. Vingarna saknar vanligen till stora delar fjäll och dessa partier är då glasklara. Härigenom påminner de mycket om getingar och andra steklar, se fenomenet mimikry. Hos några arter är till och med flygtonen getinglikt surrande. Bilden visar arten större poppelglasvinge, ”Sesia apiformis”. Foto Anette Blomén, Skillingaryd och handen är fortfarande min.
Larverna hos glasvingarna lever i stammar, stjälkar och rötter av träd, buskar och örter; några orsakar där gallbildning. I Sverige är flertalet arter sällsynta, men utomlands förekommer arter som är skadegörare på träd och örter. Bilden visar arten större poppelglasvinge, ”Sesia apiformis”. Foto Anette Blomén, Skillingaryd och sekunderna senare flög den vackra poppelglasvingen sin väg.
Rådjursget med två kid, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Rödstjärt med god fångst, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Rödstjärt, inte väl kamouflerad på björkstammen, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Rödstjärt i regn på torkvindan, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.
Squash, ännu inte så stora, foto Magdalena Ramsing, Gnosjö.
Strimmig brödkorgssvamp, raggig utsida, foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Strimmig brödkorgssvamp, "brödig" insida, foto Anette Blomén, Skillingaryd.
Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hatar varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan