Sommarbilder från sommaren som aldrig riktigt kom, del 3. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 644 20230828

Vindriktningen är verkligen inte svår att förutspå då björkarna ser ut såhär inte långt från havet vid Långasandsheden. Skapande processer över tid då björkarna kan anses vara minst trettio år gamla.
Bildens knölsyska, ”Stachys palustris”, är en art i familjen kransblommiga växter med en nordligt cirkumboreal utbredning. Arten förekommer i större delen av Sverige, om än sällsynt i norr.
Den fleråriga knölsyskan bildar tunna utlöpare med vars hjälp den sprider sig. Utlöparna blir grövre och deras spetsar sväller till knölar som är ätbara om de tas unga. Knölsyskan var ursprungligen en strandväxt men den är även framgångsrik på odlingsmarker och har blivit ett svårt ogräs.
Nypon är en falsk frukt eller skenfrukt hos rosor som består av den köttiga, ihåliga och urnlika blombottnen, som omsluter de egentliga frukterna, vilka är nötter. Nypon är rika på A-vitamin och C-vitamin och används torkade till bland annat nyponsoppa sedan nötterna tagits bort. Man använder särskilt nyponen av nyponros, stenros eller som här hos vresros. Delar av pistillerna har använts som klipulver.
Bildens ängspiplärka, ”Anthus pratensis”, är en art i fågelfamiljen ärlor och är 14–15 centimeter lång och har mörkstreckad fjäderdräkt på gråbrun översida och vitaktig undersida. Arten häckar på mossar, strandängar och fjällhedar i Europa, bland annat i hela Sverige. Arten är en flyttfågel och övervintrar i Nordsjöländerna, Sydeuropa, Nordafrika och Mellanöstern.
Glimmar är arter i släktet nejlikväxter och hör hemma på norra halvklotet och är särskilt vanliga i medelhavsområdet. De är ettåriga, tvååriga eller fleråriga örter. Blommorna, vilkas kronblad är vita, rosa, röda eller purpurfärgade och i spetsen urnupna, är stjärnlika och trattformiga och deras foder är rörformigt och ibland uppblåst. Till gruppen förs bland annat bildens strandglim men också backglim, bergglim, fjällglim och smällglim.
Bildens rosa trift eller gräsnejlika, ”Armeria maritima”, är en art i familjen triftväxter och är en 20–40 centimeter hög ört med rosa, väldoftande blommor i runda huvuden på bladlösa stjälkar. Bladen är långsmala och bildar täta tuvor. Trift växer bland annat på havsstrandängar och odlas ibland också som prydnadsväxt.
Strandglim växer i stort sett alltid i tuvor, som ibland kan bilda en tjock matta. Arten blommar mellan juni och augusti och varje exemplar blir mellan 8–40 centimeter högt.
Gulkämpar är en flerårig ört som växer tätt tuvat med platta rosetter och blir mellan 5–50 centimeter hög. Stjälken är upprätt, uppstigande, rund, ogrenig och gleshårig. Rosettbladen är linjära, trinda och rännformiga, nästan kala och grågröna med svarta prickar. Stjälken är bladlös och knopparna är små och tätt samlade. Fruktställningen består av ett mycket tätt, långsmalt kolvlikt ax, som efter blomning blir brunaktig och kvarstående.
De gula ståndarknapparna ger den i övrigt gröna blomställningen en gulaktig ton, därav namnet gulkämpar.
Rauken på Boabjär döper vi härmed till Boabjärsgumman allt efter den, på Gotland, välkända Hoburgsgubben.
Hoburgsgubben har fått ge namn åt en nordisk sägentyp som handlar om en man som skickar sin dräng för att bjuda ett troll eller en jätte i ett närbeläget berg på barndop. Drängen berättar att även Jungfru Maria och asaguden Tor är inbjudna, vilket kommer trollet att tacka nej, men det ger drängen dyrbara faddergåvor till barnet.
Anknytningen till Hoburgen på Gotland är inte ursprunglig, utan mycket talar för att sägnen från början är dansk. I den utformning den fick i ett efter år 1763 över 60 gånger omtryckt skillingtryck är Hoburgsgubben namngiven, och det är detta tryck som kommit att prägla den senare traditionen. Sägnen har från Norden spritts även till Tyskland och Tjeckoslovakien.
Nu gäller det bara att hitta på en sägen åt bildens Boabjärsgumma.
Vildapel, ”Malus sylvestris”, är en art i familjen rosväxter och är ett uppemot 8 meter högt träd, ibland en buske, med grentornar och kala eller mycket glest håriga, ovala blad. De 20–30 millimeter vida blommorna under maj–juni är rödvita. Frukten, äpplet, är 1–2 centimeter i diameter, långskaftad och gulgrön och smakar mycket surt.
Arten vildapel växer i hagmarker, lövskogar, skogsbryn och strandsnår i Europa och Asien, i Sverige tämligen allmänt norrut till Uppland och sällsynt i Värmland, Västmanland och Gästrikland. Det odlade äpplet, trädgårdsapel, har troligen uppstått ur korsningar mellan vildapel och andra arter i släktet ”Malus”. Vildapelfrukterna är utmärkta att göra gelé av, antingen ensamma eller blandade med någon annan frukt.
Strandråg, ”Leymus arenarius”, är en art i växtfamiljen gräs som är en flerårig, 60–120 centimeter hög, blågrön stråväxt, som genom kraftiga utlöpare bildar stora bestånd. Den har styva, kala strån och breda, sträva blad. Axet i stråtoppen är 15–30 centimeter långt och har tätt sittande, 2–4 centimeter långa, flerblommiga småax under juni–augusti. Arten är utbredd kring norra halvklotet på sandfält vid havet och sandiga havsstränder samt är i Sverige allmänt längs kusten från Bohuslän till Norrbotten och sällsynt eller tillfälligt i inlandet. Strandråg är en mycket viktig sandbindare, och dess frukter har använts till mjöl och som ris.
Sandrör, ”Ammophila arenaria”, är en art i växtfamiljen gräs och är en flerårig, 60–120 centimeter hög, tuvad stråväxt med grova strån och cirka 5 millimeter breda, inrullade blad med vass spets. Den 7–15 centimeter långa, axlika vippan innehåller cirka 10 millimeter långa, enblommiga, gulbruna småax under juli–augusti.
Arten hör hemma i Europa, Nordafrika och Nordamerika på sandiga havsstränder och i Sverige är arten tämligen allmänt i de sydliga landskapen, sällsynt även i Södermanland. Arten är ett så kallat dyngräs och är det viktigaste sandbindande gräset i södra Skandinavien.
Det blev en magnifik solnedgång denna härliga sommardag, en sommardag som vi verkligen inte har blivit bortskämda med, denna regniga och kalla sommar anno 2023.
Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hatar varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan