Skillingaryds skjutfält och ljunghed. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 441 20220731

Fjädrar är specialiserade hudbildningar som förekommer endast hos fåglar och som därför är en av de viktigaste karaktärerna för denna klass. Färdigutvecklade fjädrar är döda hornbildningar, som inte innehåller några levande celler. De är antagligen avancerade kräldjursfjäll, men inga säkra bevis i form av fossila övergångsformer finns. Redan hos ”urfågeln” ”Archaeopteryx” var flygfjädrarna asymmetriska och aerodynamiskt utformade som hos dagens flygande fåglar, medan däremot icke flygande fåglar oftast har symmetriska fjädrar.
Bildens kantkremlor tillhör släktet ”Russula”, i basidiesvampsordningen ”Russulales”, med flera hundra arter vilkas utbredning har tyngdpunkt i tempererade trakter. De är medelstora till mycket stora skivlingar.
Hatten är utplattad och har oftast klara pastellfärger och skivorna och sporerna är vita eller gula. Hela fruktkroppen är torr och bräcklig med ostartad, inte trådig konsistens. Som huvudregel gäller att milt smakande kremlor är ätliga och att skarpt smakande kan ge magbesvär.
Kremlor är marksvampar och mykorrhizabildare, ofta strängt bundna till bestämda värdträd. Till släktet förs bland annat arterna blodkremla, fjällkremla, giftkremla, grönkremla, guldkremla, mandelkremla, pepparkremla, sillkremla, stinkkremla, storkremla, tegelkremla, trattkremla, vinkremla, äggkremla och bildens kantkremla.
Det typiska för bildens kantkremla är att hatthuden hos en vuxen individ inte täcker hela hatten utan de vita till ljusa skivorna kan anas nedom den fläskfiléfärgade hattkanten.
Violett blåvinge, ”Agriades optilete”, påträffas på fattigkärr, torvmossar och andra myrar, men också på mycket små våtmarker. I norra delarna av Sverige och Finland påträffas fjärilen även i torrare miljöer, till exempel på tallhedar och i fjällbjörkskog. Flygtiden varar från tredje veckan i juni till mitten av augusti. Arten är lokaltrogen och påträffas sällan långt från lämpliga livsmiljöer. Min bild är tagen i våtmarkerna invid den lilla gölen med det stora namnet Östersjön.
Jag träffade två svampplockare alldeles söder om General Sparres väg och skörden var inte stor men några gula kantareller hade ändå blivit funna.
Mindre strandpipare, ”Charadrius dubius”, är en art i fågelfamiljen pipare och även i år häckar arten i södra delen av ljungheden där den ivrigt varnande försökte locka bort mig från bo och ungar. Jag gick naturligtvis bort från området omedelbart.
Den mindre strandpiparen blir mellan 14–16 centimeter lång och är ljust gråbrun på ovansidan och vit undertill med svart bröstband och svart teckning i ansiktet. Ögat omges av en gul ring som är själva ögonkanten.
Arten mindre strandpipare häckar på sandstränder och grusstränder vid sjöar och kuster samt i grustag, i Sverige ganska sällsynt norrut till Norrlands kustland. Den finns också i större delen av Europa, Nordafrika, nästan hela Asien och vidare österut till Nya Guinea.
Bästa hälsningar och på återseende!
Hjälp Ukrainas folk!
Apropå krig...
Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra
och inte hatar varandra dödar varandra
genom beslut av gamla människor som känner varandra
och hatar varandra men inte dödar varandra.
//Dan