Äntligen är våren här, del 3 20220327 Hjälp Ukrainas folk! Krönika 381

Högvatten hör våren till men de senaste vintrarnas vinterpendlande med höst och vinter om vartannat under de ordinarie vintermånaderna har inneburit att den ordinarie snösmältningen på vårkanten inte har varit sig riktigt lik.
Bilden visar ett vattenstånd i Lagan som är minst en meter högre än vanligt.
Vintens vindar har på vissa ställen gått hårt åt de gamla klibbalarna utmed Lagan och den vackra brandgula veden hos alen lyser vackert mot det mörka åvattnet.
Det är mäktigt att se hur landskapsbilden förändras när det är stora vattenflöden och höga vattennivåer. Bilden är tagen vid Abboten bro och Järfva kvarn.
Det nya syrerika och näringsrika vattnet vitaliserar den gamla åfårans bottenfauna och bottenflora även om mängden vatten samtidigt äter sig in i strandbrinkarna, men så har det alltid varit och så ska det vara i ett fungerande vattenekosystem.
Ute på den lilla ön till höger stod förr det som i folkmun kallades för Järfva kvarn och den lilla kanalen där fordom vattenhjulet fanns, idag markerad av en klibbalslåga, skulle det åter kunna gå att driva en enkel kvarn.
Högvattnet i ån gör så att de sedan länge uttorkade ävjorna åter har börjat innehålla vatten, allt enligt principen om de kommunicerande kärlen.
Det hade verkligen varit intressant att få se fotografier tagna före år 1911, innan Fågelforsdammen byggdes och vattenströmmarna tämjdes nedströms!
De höga vattenflödena gör så att det öppna vattenfallet åter blir, per automatik, mer eller mindre öppet.
Bilden är tagen alldeles nedströms det öppna vattenfallet och scenförändringen i landskapet är mäktigt. 
Här trivs inte längre strömstaren då vattennivån är alldeles för hög och strömmarna förmodligen alldeles för starka samt stenarna alldeles för få att få hjälp av i försöken att födosöka efter bland annat husmaskarnas, sländornas, larver.
Vattnets kraft genom den relativt lilla öppningen är mycket stark och här kan man försöka stå kvar om man ställer sig i vägen!
Glöm inte långkalsongerna för det är kallt i vattnet och en hjälm på huvudet samt flytväst!
Jag hoppas att ni förstår att detta är ett skämt och att det inte är tillåtet!!
Det är många kubikmeter vatten på andra sidan dammvallen som med en enorm kraft pressar vattnet genom den lilla öppningen av rostfritt stål.
Här blir det ingen ny elektricitet men det blir det 150 meter längre åt väster i kraftstationens generatorer.
Nedströms fallet bildas den typiska vågen som faktiskt rullar ett varv åt fel håll. Här kunde man kanske balansera stillastående med en kajak om man är duktig.
Detta är naturligtvis inte heller tillåtet!
Bästa hälsningar och på återseende!
Hjälp Ukrainas folk!
//Dan