Skrôlebohôl och Fågelforsleden mellan hägg och syren 20200530

 
Tiden mellan hägg och syren är redan över, tyvärr, åtminstone utmed Fågelforsleden. Bägge arterna blommar tillsammans.
Uttrycket mellan hägg och syren sägs första gången ha använts av en skomakare som tog semester på försommaren och satte upp en skylt med texten ”Stängt mellan hägg och syren”.
 
 
Forsärleparet har just nu bråda dagar med att mata ungarna, boet har de i år lagt på norra sidan av Lagan mellan stenar och stubbar.
 
 
Här bor de, herr och fru Forsärla, undet stubben och mellan stenarna är deras boval förhoppningsvis säkert!
 
 
Harris, "Cytisus scoparius", är en lövfällande, ofta storväxt buske som kan bli upp till en och en halv meter hög. Den växer på västra sidan av det öppna vattenfallet.
 
 
Harris odlas ibland som prydnadsbuske och redan Pehr Osbeck uppmanar i sin uppsats ”Rön, Angående Svenska Ärtebusken Spartium scoparium” år 1765 att använda harris, och han skriver där att ”Uti Hushållningen förtjänar han i synnerhet blifva bekant; ty häraf kan planteras häckar, som både Sommar och Vinter Harris äro prydelige” och han fortsätter ”Jag kan intet påminna mig någon af alla våra til häckar brukeliga buskar, som har et så prålande och långvarigt vackert utseende”. Enligt Carl Fredrik Nyman år 1868 användes grenarna till kvastar och barken kunde genom rötning lämna tågor.
 
 
Alltid är det något i vägen, denna gång skymmer en gren från den gamla tall-lågan den lilla drillsnäppan.
 
 
Skrôlebohôl lite sådär från ovan med Lagan till vänster på bilden, där de stora gäddorna jagar mört.
 
 
Den grå flugsnapparen har flyttat in i Skrôlebohôl och visar gärna upp sig både väl exponerad och under lång tid.
 
 
Inbäddad mellan ekorrbär, smultron och harsyra i Skrôlebohôl växer den lilla ormbunken skogsbräken, "Dryopteris carthusiana".
 
 
Alldeles bredvid ormbunken skogsbräken på föregående bild växer en annan ormbunke som heter kärrbräken, "Thelypteris palustris".
 
 
Bäckbräsma, ”Cardamine amara”, växer bitvis submerst, med andra ord, nedsänkt i vatten eller under vattnets yta. 
 
 
Bäckbräsman upptar en relativt stor yta utmed stranden på Lagans norra sida i Skrôlebohôl.
 
 
Vattenskräppa, ”Rumex hydrolapathum”, är en storväxt, flerårig ört där stjälken är upprätt, grov och kan bli mer än två meter hög.
 
 
Druvfläder, ”Sambucus racemosa”, är en stor buske eller litet träd med parflikiga blad, gulvita blommor och röda frukter som blir två till tre meter hög och ungefär lika bred.
 
 
Arten druvfläder blommar redan i april-maj och blomställningarna är ovalt rundade och blommorna är gulgröna. Frukterna är röda och bärlika och hela växten är giftig.
 

Bästa hälsningar
//Dan