Ljungheden, öde, tyst och vit 20210131

I bakgrunden ser man Hässlehultshöjden och den vita vägen är General Sparres väg, till vänster öppnar sig den stora och unika Skillingaryds ljunghed med sin unika biologiska  mångfald.
Tunnan, Lansen, Draken, Viggen, Gripen och här ser ni Gåsen som står startklar mitt ute på ljungheden på Skillingaryds skjutfält.

SAAB 29 Tunnan, även Flygplan 29, med smeknamnet Flygande tunnan, eller bara Tunnan, var ett svenskt enmotorigt reaktionsdrivet stridsflygplan som utvecklades av Svenska Aeroplan Aktiebolaget, SAAB, på beställning från det svenska flygvapnet för att ersätta Flygplan 21, Flygplan 21R, Flygplan 26, Flygplan 28 och Flygplan 31.

SAAB 32 Lansen, eller bara Lansen var Saabs och Sveriges första flygplan som sprängde ljudvallen. Det var också det plan som gjorde att Saab tog steget in i elektronikåldern. På Saab 32 fanns bland annat spaningsradar, navigationsradar och radarhöjdmätare. Flygplanet flög i störningsversion fram till 1997 i version 32E, dock hade Flygvapnets inköp från England, Hawker Hunter J34, passerat ljudvallen tidigare.

SAAB 35 Draken, var ett enmotorigt svenskt jaktflygplan med dubbel deltavinge som utvecklades av Saab AB för det svenska flygvapnet, där det ersatte J 29, J 32 och J 34. Flygplanet var det första riktiga överljudsflygplanet, dubbla ljudhastigheten, att tas i tjänst i Västeuropa och kom att brukas militärt i över 40 år i fyra europeiska länder. Första flygningen gjordes år 1955, och planet togs i tjänst år 1960.

SAAB 37 Viggen, är ett stridsflygplan konstruerat och byggt av Saab AB på beställning av Kungliga Flygförvaltningen. Första flygning skedde den 8 februari år 1967 och leveranserna till Flygvapnet inleddes år 1971. Viggen producerades i fem olika typversioner för att klara olika typer av uppgifter.

SAAB 39 Gripen, i svenska flygvapnet betecknat JAS 39, är ett fjärde generationens stridsflygplan som tillverkas av Saab AB. Beslutet om ett nytt flygplanssystem togs i riksdagen 1982. Gripen är ett av de första fler-rolls-flygplan som kan användas för jakt-, attack- och spaningsuppdrag och dessutom växla mellan dem under flygning, därav prefixet JAS.

Flygplan 21 hade en skjutande propeller och dubbel stjärtbom, Flygplan 21R hade en reamotor och dubbel stjärtbom, Flygplan 26 var i pricip en amerikansk Mustang, Flygplan 28 var i princip en brittisk Vampire och Flygplan 31 var i princip en brittisk Spitfire.

Det är en kylig men svagt nordvästlig vind vilket man kan se på rökpelaren vid Skillingaryds fjärrvärmeverk till höger i bakgrunden, men i övrigt är det tomt och tyst på ljungheden bortsett från en spillkråka som hörs långt borta i öster.
Tystnaden ute på ljugheden är påtaglig, avstressande och välgörande då tystnaden i vårt samhälle i allmänhet är en bristvara.
Den biologiska mångfalden finns där men just nu är den mest i form av spårstämplar från älg, rådjur, orre, grävling och diverse smågnagare, dock inget som visade sig för mig vid besöket men de hade säkert full kontroll på mig och på var jag befann mig. 
Här ser man en vy åt söder över ljungheden med de, för några år sedan, kraftigt plogade fårorna då den underliggande sanden blottades, allt för att gynna de sandkrävande och sandgynnade insekter som kräva dessa förutsättningar, bland andra silversandbiet. Det snöklädda berget i bakgrunden är byn Högabråten.
Denna bild är tagen på exakt samma plats som förra bilden men med en brännvidd på kameran om 1200 millimeter och då kommer man väldigt mycket närmre byn Högabråten.
När kylan och vinden fått verka en stund så fryser man ända in i benmärgen trots att man nästan hela tiden är i rörelse, då gäller det att sakta ta sig hemåt igen till värmen inomhus.
Bästa hälsningar och på återseende!
//Dan