Höstens svampar på Skillingaryds skjutfält, del 2. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 659 20230930

Välkomna tillbaka till tallmorna och skogarna på Skillingaryds skjutfält och som bilden tyvärr visar är granen på väg in i den öppna och ljusa tallskogarna.
Jag skulle gärna se att man på ett varsamt sätt och på ett naturvänligt sätt tog bort dessa granar innan de växer sig för stora.
Jag ska inledningsvis i denna krönika börja som jag gjorde i den förra krönikan nämligen att berätta om en annan karaktärssvamp i skjutfältets rika och varierande funga.
Det är den rödbruna stensoppen, "Boletus pinophilus", eller Tallkallen som står i tur att få komma i rampljuset en liten stund.
Skogarna på Skillingaryds skjutfält genomkorsas av mängder av mer eller mindre igenvuxna små skogsvägar som är underbara "plockasvamppå" vägar och promenadvägar där sinnena skärps och tanken tilllåts att antingen vila eller flyga fritt.
Det är i denna miljö som vår och Europas största hackspett spillkråkan häckar och underhåller vandraren med både synupplevelser och ljudupplevelser.
Rödbrun stensopp eller Tallkalle, ”Boletus pinophilus”, är precis som sin släkting stensopp eller karljohan en mycket god matsvamp. Tallkalle skiljs från karljohan genom mörkare rödbrun hatt, och att rören ofta får brunaktiga mynningar.
Tallkallen i fjärran på bilden riktigt lyser vackert och tydligt rödbrunt för den eller de som letar efter den.
Rödbrun stensopp eller Tallkalle har en välvd, rödbrun, gropig till skrynklig hatt som i väta är något klibbig.
Hoppas att ni ser det rödbruna "lyset" bland lingon, ljung och olika arter av mossor samt mängder med bruna tallbarr.
Köttet hos den rödbruna stensoppen är vitt och under hatthuden brunviolett och smaken är mild precis som hos karljohan.
Foten hos rödbrun stensopp är vanligen knubbig och täckt med ett vitt ådernät som nedtill blir mörkare rödbrunt, den är en vacker svamp.
Rören eller porerna hos rödbrun stensopp är först vita men med åldern gulgröna och ofta med brunaktiga rörmynningar. Köttet är som sagt vitt.
Rödbrun stensopp växer med tall i barrskog över hela landet och har samma matvärde som släktingen karljohan. Hatthuden hos rödbrun stensopp kan ibland bli grönfärgad vid upphettning och det är en naturlig egenskap hos vissa stensoppar och har ingen negativ inverkan på matvärdet. Denna färg uppkommer vid upphettning och försvinner så snart svampen har svalnat.
Förväxlingssvampar till den rödbruna stensoppen är gallsopp, finluden stensopp och brunsopp samt naturligtvis karljohan.
Alla dessa förväxlingssvampar är mycket goda matsvampar utom gallsoppen som ni verkligen ska hoppa över.
Rödbrun stensopp är en sopp med rödbrun, nästan kopparröd färg och kraftig fot som växer oftast under tall men kan också påträffas under bok eller andra lövträd.
Denna svamp har vitt kött och den luktar som färskt gräs, säger experterna, min näsa håller dock inte med.
Hattens diameter varierar mellan 8–20 centimeter.  
Arten förekommer i olika regioner i Eurasien men exemplar som hittades i Nordamerika tillhör antagligen en annan art. För beståndet är inga hot kända och hela populationen anses vara stabil. IUCN listar arten som livskraftig ”LC”.
Stensopp eller karljohan, ”Boletus edulis”, är en av våra populäraste matsvampar och har ett ljust ådernät på foten och en mild, nötlik smak. Hatten är välvd, ljusbrun till mörkbrun och ofta vitaktig på den yttersta millimetern närmast hattkanten.
I fuktigt väder blir hatthuden klibbig. Foten är vit till ljusbrun, vanligen knubbig, med ett vitt ådernät som syns tydligast upptill mot hattens undersida. Rören eller porerna är som unga vitaktiga men senare gula till gulgröna. Svampköttet är vitt men strax under hatthuden är det svagt brunviolett. Smaken hos karljohan är mild och nötlik.
Karljohan förekommer allmänt i barrskog och lövskog över hela Skandinavien och vissa år uppträder den i stora mängder, så kallade karljohanår. De gula rören på äldre exemplar kan användas till att färga ullgarn vackert gult.
Svampen passar till all sorts matlagning och är god som ingrediens i såser, soppor och stuvningar. Den går även bra att torka för långtidsförvaring, skiva då svamparna i cirka 5 millimeter tunna skivor innan de läggs på tork.
Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hatar varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan