Bilder från mina vintervandringar i skog och mark. Hjälp Ukrainas folk! Krönika 723 20240211

Norra Strandvägen på Skillingaryds skjutfält, fotograferat med 1200 millimeters tele, världen trycks ihop och avstånden försvinner nästan vilket ger en märklig världsuppfattning. Avståndet på bilden i verkligheten är betydligt längre än vad kameran tycks visa.
Vinterfiske på Fågelforsdammen, Lagans dolda åfåra slingrar sig direkt under den lilla granruskan som står där så ensam på isen. Vattendjupet är betydande och ett hugg av storgäddan är att förvänta sig för i Fågelforsdammen finns de stora gäddorna.
De vanligaste metoderna vid husbehovsfiske och yrkesfiske är fiske med angeldon, gäddsax, ståndkrok, isnot och isnät. Vid sportfiske är de vanligaste metoderna pimpelfiske, kikmete, bottendörjfiske och fiske med angeldon. För att få bete till fiske med angeldon och ståndkrok bedrivs fiske med mjärde, oftast så kallad mörtstuga.
För att kunna fiska från isen använder man sig av speciella verktyg för att ta upp hål i isen. Med en isbill gör man hål eller vakar i valfri storlek. En isborr ger ett hål med en bestämd storlek. De vanligaste isborrarna är skålborren och spiralborren. Borrning av hål sker oftast manuellt, men då isen är mycket tjock används ibland motordrivna borrar. För att kunna fiska med isnot, som skall dras fram under isen, måste man förbereda sig genom att dra ut en lina mellan isättningshål och upptagningshål.
De arter som oftast fångas vid isfiske är abborre, gädda, röding, regnbåge, sik, harr, lake, sill, siklöja, torsk, vitling och flundrefiskar. Även ål var förr en vanlig art, nämligen vid så kallad ålhuttning, då man med ett ljuster slog blint inom det område som man kom åt från hålet. Isfiske efter abborre är en mycket vanlig form av tävlingsfiske vintertid.
När man tömde dammen senaste gången för snart 10 år sedan fann man mängder med avsågade stubbar från både gran och tall som fortfarande efter mer än 100 år under vatten var i mycket god kondition. Skogen av tall och gran gick ända fram till ånfåran före dammens tillblivelse år 1911.
Det låga soljuset, från väster, över Fågelforsdammen ger skogen på Skillingaryds skjutfält en vackert och varm ton av gula och brandgula nyanser. Fågelforsdammen är verkligen en stor naturresurs för vår kommun i allmänhet och för Skillingaryds samhälle i synnerhet. Var rädd om denna fina plats och dess omgivningar med sin rika biologiska mångfald och sina vackra vyer.
Hela den östra sidan av Fågelforsdammen är sedan slutet av 1890-talet militärt område och avstängt för allmänheten under stora delar av året.
Gärna vackra isskulpturer från turbinhusets forsande vatten men först ordentligt med grön energi och elektricitet till elnätet enligt principen många bäckar små ger mycket total energi för Sverige.
Sju sångsvanar flyger ljudlöst i en vacker V-formation över Lagan i Östra lägret och vidare mot norr i den tidiga skymningen, det är nu både vinter och vintertid så mörkret kommer tidigt.
Vissla inte på sångsvanar i V-formation ty då tappar de ordningen och de hamnar i "hullerombuller"-formation, så sades det nämligen fordom.
Bästa hälsningar och på återseende!

Hjälp Ukrainas folk!

Krig är en plats där unga människor som inte känner varandra

och inte hatar varandra dödar varandra

genom beslut av gamla människor som känner varandra

och hatar varandra men inte dödar varandra.
 
//Dan